Using a Personality-Profiling Algorithm to Investigate Political Microtargeting: Assessing the Persuasion Effects of Personality-Tailored Ads on Social Media

Dit dubbele experiment classificeert mensen als introvert of extravert en meet vervolgens het effect van persoonlijkheidscongruente microtargeting. De studie vindt dat burgers zich sterker laten overtuigen door politieke advertenties die aansluiten bij hun eigen persoonlijkheidskenmerken.